This was for one of the Networkweeks (Theme being addiction) in my first year of college, where everyone did mixed studies, resulting in me being teamed up with three game-artists.

I was mainly responsible for making the posters, and folders. with that I lead the team.

Because we lacked game developers and I was done early I also decided I'd take the game's coding unto myself, which worked out somehow.

----------------------------------------------------------------------

 

Dit was voor een van mijn  eerste Netwerkweken (Theme was verslaving) in mijn eerste jaar van het MBO. in het eerste jaar zat je met alle opleiding door elkaar waardoor ik bij drie game-artists terecht kwam.

Ik was verandwoordelijk voor het maken van de posters en de folders (en ik had de leiding in het team)

Omdat we geen Game Developer hadden besloot ik om de taak van het coderen ook op me te nemen, wat uiteindelijk goed is gegaan (Op een of andere manier)

<<<